Chat Facebook

So sánh sản phẩm
  • Vietnamese
  • English
 • 0
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Sản phẩm


 • Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V80W/DN1 3HP

  Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V80W/DN1 3HP

  Thông số dàn nóng điều hòa trung tâm Mini VRF Midea MDV-V80W/DN1 3HP
  - Công suất làm lạnh: 7.2(1.5-8.0)kW
  - Công suất sưởi: 7.2(1.6-8.4)kW
  - Kích thước: 1,073x966x396mm
  - Khối lượng: 75.5kg
  - Dải công suất dàn lạnh: 45-130% công suất dàn nóng
  - Môi chất lạnh R410A đã nạp: 2.95kg

  - Dàn nóng MDV-V80W/DN1 kết nối tối đa 4 dàn lạnh
 • Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V105W/DN1 4HP

  Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V105W/DN1 4HP

  Thông số dàn nóng điều hòa trung tâm Mini VRF Midea MDV-V105W/DN1 4HP
  - Công suất làm lạnh: 9.0(2.0-10.0)kW
  - Công suất sưởi: 9.0(2.1-10.5)kW
  - Kích thước: 1,073x966x396mm
  - Khối lượng: 75.5kg
  - Dải công suất dàn lạnh: 45-130% công suất dàn nóng
  - Môi chất lạnh R410A đã nạp: 2.95kg

  - MDV-V105W/DN1 kết nối tối đa 5 dàn lạnh
 • Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V120W/DN1 4.5HP

  Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V120W/DN1 4.5HP

  Thông số dàn nóng điều hòa trung tâm Mini VRF Midea MDV-V120W/DN1 4.5HP
  - Công suất làm lạnh: 12.3kW
  - Công suất sưởi: 13.2kW
  - Kích thước: 900x1,327x400mm
  - Khối lượng: 95kg
  - Dải công suất dàn lạnh: 45-130% công suất dàn nóng
  - Môi chất lạnh R410A đã nạp: 3.3kg
  - MDV-V120W/DN1 kết nối tối đa 6 dàn lạnh
 • Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V140W/DN1 5HP

  Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V140W/DN1 5HP

  Thông số dàn nóng điều hòa trung tâm Mini VRF Midea MDV-V140W/DN1 5HP
  - Công suất làm lạnh: 14kW
  - Công suất sưởi: 15.4kW
  - Kích thước: 900x1,327x400mm
  - Khối lượng: 95kg
  - Dải công suất dàn lạnh: 45-130% công suất dàn nóng
  - Môi chất lạnh R410A đã nạp: 3.9kg
  - MDV-V140W/DN1 kết nối tối đa 6 dàn lạnh
 • Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V160W/DN1(B) 6HP

  Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V160W/DN1(B) 6HP

  Thông số dàn nóng điều hòa trung tâm Mini VRF Midea MDV-V160W/DN1(B) 6HP
  - Công suất làm lạnh: 15.5kW
  - Công suất sưởi: 17.0kW
  - Kích thước: 900x1,327x400mm
  - Khối lượng: 100kg
  - Dải công suất dàn lạnh: 45-130% công suất dàn nóng
  - Môi chất lạnh R410A đã nạp: 3.9kg
  - MDV-V160W/DN1(B) kết nối tối đa 7 dàn lạnh
 • Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V180W/DRN1 6.5HP

  Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V180W/DRN1 6.5HP

  Thông số dàn nóng điều hòa trung tâm Mini VRF Midea MDV-V180W/DRN1 6.5HP
  - Công suất làm lạnh: 17.5kW
  - Công suất sưởi: 19.0kW
  - Kích thước: 900x1,327x400mm
  - Khối lượng: 107kg
  - Dải công suất dàn lạnh: 45-130% công suất dàn nóng MDV-V180W/DRN1
  - Môi chất lạnh R410A đã nạp: 4.5kg
  - Kết nối tối đa 9 dàn lạnh
  - Điện nguồn 3 pha, 380-415V, 50Hz
 • Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V160W/DRN1 6HP

  Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V160W/DRN1 6HP

  Thông số dàn nóng điều hòa trung tâm Mini VRF Midea MDV-V160W/DRN1 6HP
  - Công suất làm lạnh: 15.5kW
  - Công suất sưởi: 17.0kW
  - Kích thước: 900x1,327x400mm
  - Khối lượng: 102kg
  - Dải công suất dàn lạnh: 45-130% công suất dàn nóng MDV-V160W/DRN1
  - Môi chất lạnh R410A đã nạp: 3.9kg
  - Kết nối tối đa 7 dàn lạnh
  - Điện nguồn 3 pha, 380-415V, 50Hz
 • Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V140W/DRN1 5HP

  Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V140W/DRN1 5HP

  Thông số dàn nóng điều hòa trung tâm Mini VRF Midea MDV-V140W/DRN1 5HP
  - Công suất làm lạnh: 14.0kW
  - Công suất sưởi: 15.4kW
  - Kích thước: 900x1,327x400mm
  - Khối lượng: 95kg
  - Dải công suất dàn lạnh: 45-130% công suất dàn nóng MDV-V140W/DRN1
  - Môi chất lạnh R410A đã nạp: 3.9kg
  - Kết nối tối đa 6 dàn lạnh
  - Điện nguồn 3 pha, 380-415V, 50Hz
 • Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V120W/DRN1 4.5HP

  Điều hòa trung tâm Mini VRF Midea 2 chiều MDV-V120W/DRN1 4.5HP

  Thông số dàn nóng điều hòa trung tâm Mini VRF Midea MDV-V120W/DRN1 5HP
  - Công suất làm lạnh: 12.3kW
  - Công suất sưởi: 13.2kW
  - Kích thước: 900x1,327x400mm
  - Khối lượng: 95kg
  - Dải công suất dàn lạnh: 45-130% công suất dàn nóng MDV-V120W/DRN1
  - Môi chất lạnh R410A đã nạp: 3.3kg
  - Kết nối tối đa 6 dàn lạnh
  - Điện nguồn 3 pha, 380-415V, 50Hz