Chat Facebook

So sánh sản phẩm
  • Vietnamese
  • English
 • 0
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Sản phẩm


 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MI2-18Q1DHN1 6,100BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MI2-18Q1DHN1 6,100BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MI2-18Q1DHN1
  - Cassette âm trần 1 hướng thổi
  - Công suất làm lạnh / sưởi ấm: 1.8kW / 2.2kW
  - Kích thước 1054x153x425mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 11.8kg
  - Kích thước tấm đệm mặt nạ: 1180x25x465mm
  - Khối lượng mặt nạ: 3.5kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø6.35/Ø12.7mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  -
  MI2-18Q1DHN1 kết nối với các dàn nóng 1 hoặc 2 chiều hệ trung tâm VX
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MI2-22Q1DHN1 7,500BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MI2-22Q1DHN1 7,500BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MI2-22Q1DHN1 

  - Cassette âm trần 1 hướng thổi
  - Công suất làm lạnh / sưởi ấm: 2.2kW / 2.6kW
  - Kích thước 1054x153x425mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 11.8kg
  - Kích thước tấm đệm mặt nạ: 1180x25x465mm
  - Khối lượng mặt nạ: 3.5kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø6.35/Ø12.7mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  - MI2-22Q1DHN1 kết hợp với các model dàn nóng 1 và 2 chiều máy trung tâm hệ VX, VX-i
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MI2-36Q1DHN1 12,200BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MI2-36Q1DHN1 12,200BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MI2-36Q1DHN1
  - Cassette âm trần 1 hướng thổi
  - Công suất làm lạnh / sưởi ấm: 3.6kW / 4.0kW
  - Kích thước 1054x153x425mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 12.3kg
  - Kích thước tấm đệm mặt nạ: 1180x25x465mm
  - Khối lượng mặt nạ: 3.5kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø6.35/Ø12.7mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  - MI2-36Q1DHN1 kết hợp với tất cả các model dàn nóng 1 và 2 chiều máy trung tâm Midea hệ VX, VX-i
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D45Q1/N1-D 15,300BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D45Q1/N1-D 15,300BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D45Q1/N1-D 
  - Cassette âm trần 1 hướng thổi
  - Công suất làm lạnh/sưởi ấm: 4.5kW / 5.0kW
  - Kích thước: 1275x189x450mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 18.5kg
  - Kích thước tấm đệm mặt nạ: 1350x25x505mm
  - Khối lượng mặt nạ: 4.0kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø6.35/Ø12.7mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D45Q1/N1-D dùng chung cho các dàn nóng 1 và 2 chiều máy trung tâm Midea hệ V5X, V4I và mini VRF
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D56Q1/N1-D 19,100BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D56Q1/N1-D 19,100BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D56Q1/N1-D 
  - Cassette âm trần 1 hướng thổi
  - Công suất làm lạnh / sưởi: 5.6kW / 6.3kW
  - Kích thước 1275x189x450mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 18.8kg
  - Kích thước tấm đệm mặt nạ: 1350x25x505mm
  - Khối lượng mặt nạ: 4.0kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø9.5mm/Ø15.9mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D56Q1/N1-D dùng chung cho các dàn nóng điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D28Q2/N1 9,500BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D28Q2/N1 9,500BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D28Q2/N1
  - Cassette âm trần 2 hướng thổi
  - Công suất làm lạnh / sưởi: 2.8kW / 3.2kW
  - Kích thước 1172x299x591mm (rong x cao x dai)
  - Khối lượng: 34kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 1430x53x680mm
  - Khối lượng mặt nạ: 10.5kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø6.35mm/Ø12.7mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D28Q2/N1 dùng chung cho các dàn nóng điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF loại 1 và 2 chiều.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D36Q2/N1 12,200BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D36Q2/N1 12,200BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D36Q2/N1
  - Cassette âm trần 2 hướng thổi
  - Công suất làm lạnh / sưởi: 3.6kW / 4.0kW
  - Kích thước 1172x299x591mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 34kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 1430x53x680mm
  - Khối lượng mặt nạ: 10.5kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø6.35mm/Ø12.7mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D36Q2/N1 dùng chung cho các dàn nóng điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF máy 1 và 2 chiều.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D45Q2/N1 15,300BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D45Q2/N1 15,300BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D45Q2/N1
  - Cassette âm trần 2 hướng thổi
  - Công suất làm lạnh / sưởi: 4.5kW / 5.0kW
  - Kích thước 1172x299x591mm (rong x cao x dai)
  - Khối lượng: 36kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 1430x53x680mm
  - Khối lượng mặt nạ: 10.5kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø6.35mm/Ø12.7mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D45Q2/N1 dùng chung cho các dàn nóng điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF máy 1 và 2 chiều.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D56Q2/N1 19,100BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D56Q2/N1 19,100BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D56Q2/N1
  - Cassette âm trần 2 hướng thổi
  - Công suất làm lạnh / sưởi: 5.6kW / 6.3kW
  - Kích thước 1172x299x591mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 36kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 1430x53x680mm
  - Khối lượng mặt nạ: 10.5kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø9.53mm/Ø15.9mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D56Q2/N1 dùng chung cho các dàn nóng điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF máy 1 và 2 chiều.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D71Q2/N1 24,200BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D71Q2/N1 24,200BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D71Q2/N1
  - Cassette âm trần 2 hướng thổi
  - Công suất làm lạnh / sưởi: 7.1kW / 8.0kW
  - Kích thước thân máy: 1172x299x591mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 36kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 1430x53x680mm
  - Khối lượng mặt nạ: 10.5kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø9.53mm/Ø15.9mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D71Q2/N1 dùng chung cho các dàn nóng điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF máy 1 và 2 chiều.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D28Q4/N1-A3 9,500BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D28Q4/N1-A3 9,500BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D28Q4/N1-A3
  - Cassette âm trần 4 hướng thổi nhỏ gọn
  - Công suất làm lạnh / sưởi: 2.8kW / 3.2kW
  - Kích thước 570x260x570mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 16kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 647x50x647mm
  - Khối lượng mặt nạ: 2.5kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø9.53mm/Ø12.7mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D28Q4/N1-A3 dùng chung cho các dàn nóng 1 và 2 chiều điều hòa trung tâm Midea VRF hệ
  V5X, V4I và mini VRF.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D45Q4/N1-A3 15,300BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D45Q4/N1-A3 15,300BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D45Q4/N1-A3
  - Cassette âm trần 4 hướng thổi nhỏ gọn
  - Công suất làm lạnh / sưởi: 4.5kW / 5.0kW
  - Kích thước 570x260x570mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 18kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 647x50x647mm
  - Khối lượng mặt nạ: 2.5kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø6.35mm/Ø12.7mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D45Q4/N1-A3 dùng chung cho các dàn nóng 1 và 2 chiều điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D28Q4/N1-D 9,500BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D28Q4/N1-D 9,500BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D28Q4/N1-D
  - Cassette âm trần 4 hướng thổi nhỏ gọn
  - Công suất làm lạnh / sưởi: 2.8kW / 3.2kW
  - Kích thước: 904x230x840mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 24kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 950x54.5x950mm
  - Khối lượng mặt nạ: 6kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø6.35mm/Ø12.7mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D28Q4/N1-D dùng chung cho các dàn nóng 1 và 2 chiều điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4I và mini VRF.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D36Q4/N1-D 12,200BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D36Q4/N1-D 12,200BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D36Q4/N1-D
  - Cassette âm trần 4 hướng thổi nhỏ gọn
  - Công suất làm lạnh / sưởi: 3.6kW / 4.0kW
  - Kích thước: 904x230x840mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 24kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 950x54.5x950mm
  - Khối lượng mặt nạ: 6kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø6.35mm/Ø12.7mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn cho dàn lạnh 4 hướng thổi: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D36Q4/N1-D dùng chung cho các dàn nóng 1 và 2 chiều điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D45Q4/N1-D 15,300BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D45Q4/N1-D 15,300BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D45Q4/N1-D
  - Cassette âm trần 4 hướng thổi nhỏ gọn
  - Công suất làm lạnh/sưởi: 4.5kW/5.0kW
  - Kích thước: 904x230x840mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 26kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 950x54.5x950mm
  - Khối lượng mặt nạ: 6kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø6.35mm/Ø12.7mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn cho dàn lạnh 4 hướng thổi: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D45Q4/N1-D dùng chung cho các dàn nóng 1 và 2 chiều điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm midea MDV-D56Q4/N1-D 19,100BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm midea MDV-D56Q4/N1-D 19,100BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D56Q4/N1-D
  - Cassette âm trần 4 hướng thổi nhỏ gọn
  - Công suất làm lạnh/sưởi: 5.6kW/6.3kW
  - Kích thước: 840x230x840mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 26kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 950x54.5x950mm
  - Khối lượng mặt nạ: 6kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø9.53mm/Ø15.9mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn cho dàn lạnh 4 hướng thổi: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D56Q4/N1-D dùng chung cho các dàn nóng 1 và 2 chiều điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D71Q4/N1-D 24,200BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D71Q4/N1-D 24,200BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D71Q4/N1-D
  - Cassette âm trần 4 hướng thổi nhỏ gọn
  - Công suất làm lạnh/sưởi: 7.1kW / 8.0kW
  - Kích thước: 840x230x840mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 26kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 950x54.5x950mm
  - Khối lượng mặt nạ: 6kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø9.53mm/Ø15.9mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn cho dàn lạnh 4 hướng thổi: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D71Q4/N1-D dùng chung cho các dàn nóng 1 và 2 chiều điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D80Q4/N1-D 27,200BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D80Q4/N1-D 27,200BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D80Q4/N1-D
  - Cassette âm trần 4 hướng thổi nhỏ gọn
  - Công suất làm lạnh / sưởi: 8.0kW / 9.0kW
  - Kích thước 904x230x840mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 26kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 950x54.5x950mm
  - Khối lượng mặt nạ: 6kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø9.53mm/Ø15.9mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn cho dàn lạnh 4 hướng thổi: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D80Q4/N1-D dùng chung cho các dàn nóng 1 và 2 chiều điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D90Q4/N1-D 29,900BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm Midea MDV-D90Q4/N1-D 29,900BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D90Q4/N1-D
  - Cassette âm trần 4 hướng thổi nhỏ gọn
  - Công suất làm lạnh / sưởi: 9.0kW / 10.0kW
  - Kích thước 904x230x840mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 32kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 950x54.5x950mm
  - Khối lượng mặt nạ: 6kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø9.53mm/Ø15.9mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn cho dàn lạnh 4 hướng thổi: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D90Q4/N1-D dùng chung cho các dàn nóng 1 và 2 chiều điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm midea MDV-D100Q4/N1-D 34,100BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm midea MDV-D100Q4/N1-D 34,100BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D100Q4/N1-D
  - Cassette âm trần 4 hướng thổi nhỏ gọn
  - Công suất làm lạnh / sưởi: 10.0kW / 11.1kW
  - Kích thước 904x230x840mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 32kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 950x54.5x950mm
  - Khối lượng mặt nạ: 6kg
  - Kết nối đường ống lỏng/ga: Ø9.53mm/Ø15.9mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D100Q4/N1-D dùng chung cho các dàn nóng 1 và 2 chiều điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF.
 • Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm midea MDV-D112Q4/N1-D 38,200BTU

  Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm midea MDV-D112Q4/N1-D 38,200BTU

  Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm Midea MDV-D112Q4/N1-D
  - Cassette âm trần 4 hướng thổi nhỏ gọn
  - Công suất làm lạnh / sưởi: 11.2kW / 12.5kW
  - Kích thước 904x300x840mm (rong x cao x day)
  - Khối lượng: 32kg
  - KT tấm đệm mặt nạ: 950x54.5x950mm
  - Khối lượng mặt nạ: 6kg
  - Kết nối đường ống lỏng / ga: Ø9.53mm/Ø15.9mm
  - Điều khiển tiêu chuẩn: Điều khiển từ xa không dây
  - MDV-D112Q4/N1-D dùng chung cho các dàn nóng 1 và 2 chiều điều hòa trung tâm Midea VRF hệ V5X, V4 I và mini VRF.